Polityka prywatności

Firma Intellect.pl właściciel serwisu internetowego www.intellect.pl zobowiązuje się do ochrony danych dotyczących Klientów.

  • Właściciel serwisu gromadzi statystyki odwiedzalności serwisu.
  • Dane przekazywane przez Klientów Firmy Intellect będą wykorzystywane jedynie w celu komunikacji.
  • Dane przekazywane przez Klientów Firmy Intellect nie będą przekazywane ani sprzedawane innym firmom ani osobom trzecim.
  • Intellect.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w polityce ochrony prywatności.

Informacje dotyczące oprogramowania, którego autorem jest Intellect:

  • Klient, który zakupił oprogramowanie nie jest upoważniony do modyfikacji kodu źródłowego oprogramowania bez zgody autora.
  • Klient, który zakupił oprogramowanie nie jest upoważniony do sprzedaży oprogramowania.
  • Klient posiadający licencję na oprogramowanie może używać tylko jednej jego kopii.
  • Klient nie może przenieść właśności oprogramowania na osobę trzecią bez zgody i wiedzy Intellect.pl.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego